Vad betyder Misshandel?

Misshandel är i svensk rätt ett brott som definieras enligt 3 kap. 5-6 § brottsbalken (1962:700). Den som orsakat annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt har gjort sig skyldig till misshandel. == Olika graderRedigera == Tre grader av misshandel förekommer. 1 Ringa misshandel som kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Ringa misshandel kan bestå av en örfil, en.. Läs vidar på Wikipedia

våldshandling som medför skada till kropp eller själ: misshandel av även mot någon || -n

Synonym till Misshandel?

övervåld, våld, kroppsligt övergrepp, handgripligheter, prygel, stryk, plågande, tortyr


Läs mer om "Misshandel" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Karakterisera, Blodbrist, Ordning, Positionsljus, Termostat, Silvrig, Clementin