Vad betyder Missfall?

Missfall eller spontan abort, innebär att en graviditet avslutas ofrivilligt innan zygoten, morulan, embryot eller fostret blivit tillräckligt utvecklat för att överleva utanför moderns kropp, det vill säga innan 22 veckan. Missfall är den vanligaste komplikationen som kan uppstå vid en graviditet, och upp till 25 % av alla kvinnor får ett missfall under sin levnadstid. Missfall ska skilj.. Läs vidar på Wikipedia

spontan abort (när det väntade barnet kommer för tidigt och inte lever): få missfall

Synonym till Missfall?

spontan abort, utstötning av foster


Läs mer om "Missfall" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Senior, Prudentlighet, Slussport, Motorvelociped, Monokromatisk, Vevstake, Operatris