Vad betyder Missbruk?

Ett missbruk är felanvändning av exempelvis droger, förtroenden eller andra saker som anses skadligt eller sjukligt. Oftast är den missbrukande personen beroende av substansen eller fenomenet som missbrukas även om den i många av fallen inte vill erkänna det. Normalt skiljer man på substansmissbruk och annat missbruk, även om bakomliggande psykologiska orsaker kan finnas. == Exempel på.. Läs vidar på Wikipedia

olämpligt eller omåttligt utnyttjande (av till exempel tjänsteställning eller alkohol)

Synonym till Missbruk?

olämplig användning, skadligt bruk, oskick, dålighet, osed, ovana, beroende


Läs mer om "Missbruk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Skurning, Renskrift, Jul, Kontinuerlig, Ringare, Provinsbank, Vinare