Vad betyder Missanpassad?

som inte kunnat anpassa sig till miljön eller i samhället; som kommit på fel plats || -anpassat

Synonym till Missanpassad?

asocial, miljöskadad, illa anpassad, ouppfostrad, vanartig


Slumpvalda ord:

Dykning, Fjong, Eldvapen, Kalvdans, Liberisk, Ensamnyhet, Glodde