Vad betyder Missale?

Missale (av senlatin missa "mässa") kallas den bok som innehåller den kristna mässans officiella, liturgiska texter och sånger. Ordet stammar från romersk-katolskt bruk. Länge använde sig prästen under mässan av ett sakramentarium, d.v.s. en textsamling omfattande prästens olika delar under mässan, till exempel kyrkobönen (kollektbönen), prefationerna, mässans kanon (den romerska euk.. Läs vidar på Wikipedia

textbok till den katolska mässan || -t; -n

Synonym till Missale?

mässbok


Läs mer om "Missale" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Karakal, Tecken, Kvarto, Varbildning, Extraktion, Has, Bundet