Vad betyder Minuskel?

'liten' (skriv)bokstav (motsats: majuskel); jämför gemen 4 och 5 || -n; minuskler

Synonym till Minuskel?

liten bokstav, gemen
Motsatsen till Minuskel

majuskel


Läs mer om "Minuskel" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ljuta, Tapisseri, Ryktesflora, Ostkaka, Spinnare, Insexnyckel, Kolesterol