Vad betyder Minsvepare?

Minsvepare är ett fartyg som bogserar anordningar för att oskadliggöra minor. Klassiska minor som är förankrade och flyter strax under vattenytan röjes genom att minsvepare drar en vajer efter sig som skär av minornas ankarlinor. Minsvepare är en underkategori till minröjningsfartyg. Under andra världskriget uppfanns magnetminor som exploderar när ett stålfartyg stör det jordmagnetisk.. Läs vidar på Wikipedia

mindre krigsfartyg, särskilt avsett för minsvepning || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Minsvepare?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Neuralgisk, Kallsinnig, Hult, Kiton, Invulnerabel, Sanering, Fartvind