Vad betyder Minskning?

Se minska

Synonym till Minskning?

avtagande, nedgång, tillbakagång, försvagning, svinn, spill; borttagande, avdrag, reduktion, reducering, nedskärning, nedminskning, avtrappning, inskränkning
Motsatsen till Minskning

ökning


Slumpvalda ord:

Pressad, Estetisk, Preussisk, Krigsoperation, Musikantisk, Mata, Arm