Vad betyder Minska?

göra mindre: minska förråden, arbetstiden bli mindre: förråden, arbetstiden har minskat, partiet har minskat i storlek, i betydelse || -de

Synonym till Minska?


1. bli mindre, avta, sina, ebba (ut), avstanna, gå ned, försvagas, sjunka
2. göra mindre, nedbringa, reducera, dämpa, moderera, korta, knappa, dra ifrån, subtrahera, ta bort
Motsatsen till Minska

öka


Slumpvalda ord:

Karibisk, Frontale, Tribunal, Klockboj, Naturfolk, Ciselering, Obligatorium