Vad betyder Minoritet?

Minoritet betyder mindre del eller mindretal. En minoritet är en grupp som har färre medlemmar i förhållande till en konkurrerande grupp (majoriteten). I demokratiska samhällsskick har politiska minoriteter rätt att representeras av partier i landets parlament. I vissa fall finns i beslutande församlingar minoritetsskydd, som innebär att det för beslut i en viss typ av fråga krävs någo.. Läs vidar på Wikipedia

mindretal, mindre del; folkgrupp som i något väsentligt avseende avviker från majoriteten i ett land, till exempel inte har landets huvudspråk till modersmål || -en; -er

Synonym till Minoritet?

mindretal, mindre antal, mindre del; röstundervikt, mindre röstetal
Motsatsen till Minoritet

majoritet


Läs mer om "Minoritet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sprinterdistans, Guano, Masverk, Unt, Slipsten, Xi, Matrjosjka