Vad betyder Ministerstyre(lse)?

det att ett statsråd själv (o. inte regeringen) fattar beslut, speciellt i ärenden som rör underställda myndigheter (anses strida mot grundlagen)

Synonym till Ministerstyre(lse)?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kvalificeringsmatch, Exercis, Kulturlandskap, Mobbad, Fluvial, Lotsa, Taggfenig