Vad betyder Minimum?

Minimum betecknar det minsta värdet av en mängd värden. Som exempel kan nämnas en minimal vätskenivå. Inom matematiken finns en noggrannare definition: Ett minimum för en given mängd är ett element x i denna mängd, sådant att alla andra element, som kan jämföras med x, är större än vad x är. För en totalt ordnad mängd finns det endast ett minimalt värde, men för en partiellt o.. Läs vidar på Wikipedia

yttersta gränsen nedåt, minsta möjliga (motsats: maximum) || -et el. minimet el. =; pl. =, best. pl. -en(adverb) minst: facket kräver minimum 5% lönepåslag

Synonym till Minimum?

det lägsta möjliga, det minsta möjliga, det lägsta tillåtna; lägsta värde, bottenvärde; djupt lågtryck
Motsatsen till Minimum

maximum


Läs mer om "Minimum" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kirurgi, Ribbgardin, Kasern, Osmak, Taifun, Omoral, Hena