Vad betyder Minimalism?

Minimalism är en konstriktning inom bildkonst och musik som avser producera konstverk som är befriade från konstnärens subjektiva uttryck och använder sig av så begränsade uttrycksmedel som möjligt. Termen används ibland bredare inom teater om pjäser av till exempel Samuel Beckett, film av till exempel Robert Bresson och litteratur om verk av till exempel Raymond Carver. Typiska för den.. Läs vidar på Wikipedia

konstriktning där konstnären eftersträvar att så lite som möjligt ge uttryck för sin egen personlighet i konstverket, till exempel genom att använda mycket enkla former eller låta tillverka konstverken industriellt; även en liknande riktning inom musiken || -en

Synonym till Minimalism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Borra, Bermudarigg, Kuverttallrik, Sverigefinne, Investeringsfond, Outrannsaklig, Anskaffande