Vad betyder Minidator?

Begreppet minidator, av engelskans minicomputer, lanserades i slutet av 1960-talet och betecknade då en dator som var mindre än de vanligare stordatorerna. En minidator var ungefär stor som ett kylskåp och fyllde behoven för en avdelning inom ett företag, till skillnad från stordatorerna som fyllde upp flera skåp eller en hel datorhall och betjänade ett helt företag. Transistorer och kä.. Läs vidar på Wikipedia

(mest förr) dator som i storlek ligger mellan en mikrodator och en stordator, används till exempel inom företag och för forskningsändamål(numera) liten bärbar dator

Synonym till Minidator?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Knippe, Centralstation, Pilsnerkorv, Salt, Springa, Moddig, Svall