Vad betyder Miniatyr?

Miniatyr kan syfta på: Miniatyrmåleri – måleri där konturerna tecknas med minium (mönja) och i vidare bemärkelse alla mycket små eller mycket detaljrika målningar, ofta porträtt Miniatyr (TV-program) – ett svenskt TV-program, kulturellt magasin Miniatyr eller knappar av ordenstecken, se ordenstecken.. Läs vidar på Wikipedia

föremål eller avbildning i litet format || -en; -er

Synonym till Miniatyr?

i miniatyr i litet format, i liten skala, i förminskning


Läs mer om "Miniatyr" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Litteraturanvisning, Nemesis, Radband, Magsyra, Tina, Skeppsfart, Storebror