Vad betyder Mineralvatten?

Mineralvatten är ett vatten som kommer från en vattenkälla som ger ifrån sig ett vatten med god renhet och som har goda egenskaper som dricksvatten. Halterna av salter och andra mineralämnen kan variera stort mellan olika mineralvatten, och de kan endera innehålla kolsyra eller inte. Ursprungligen avsågs med beteckningen ett vatten från en "hälsobrunn". Den officiella beteckningen inom EU.. Läs vidar på Wikipedia

vatten med lösta salter (bland annat använt som måltidsdryck)

Synonym till Mineralvatten?

kolsyrat vatten


Läs mer om "Mineralvatten" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Skyldighet, Prut, Straffskala, Roa, Syfilis, Aktion, Mekano