Vad betyder Mineral?

Ett mineral är ett fast oorganiskt ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur. Med dessa villkor uppfyllda finns en serie fysiska egenskaper som kan användas för att identifiera ett specifikt mineral. Ett eller flera mineral bildar tillsammans en bergart. När ett mineral, ur ekonomisk synvinkel, är brytvärt för framställning av.. Läs vidar på Wikipedia

oorganisk förening eller enkelt ämne som utgör en del av den fasta jordskorpan, till exempel kvarts, svavelkis || -et äv. -en; pl. =, -er el. (åld.) -ier, best. pl. -en, -erna resp. -ierna

Synonym till Mineral?

oorganiskt ämne i jordskorpan, bergart, stenart


Läs mer om "Mineral" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pigg, Terrorbalans, Schema, Sublimitet, Puke, Torrbatteri, Apomixis