Vad betyder Mindre?

(komparativ av liten) han är mindre än sin bror; ge katten mindre mat än sist; ganska liten: en mindre summa; (bildar negativ komparativ med adjektiv) en mindre trevlig utveckling; med mindre (än att) om inte; inte desto mindre i alla fall

Synonym till Mindre?


adj.
kortare, lägre, obetydligare, tämligen liten, ganska liten; yngre

adv.
inte så mycket, i lägre grad, i ringare omfattning


Slumpvalda ord:

Bestseller, Stiftsherde, Slutbehandla, Tova, Domnande, Bypassoperation, Tejpning