Vad betyder Mina?

En mina är en sprängladdning som placerad på land eller i vattnet och utlöses när en person, ett fordon eller ett fartyg passerar den. Minor används i första hand för att förhindra eller försvåra fiendens utnyttjande av ett område, eller för att försinka dennes framträngande. En mina kan förses med ett försåt som gör den svårare att röja. Minor placeras oftast ut i stor mängd.. Läs vidar på Wikipedia

sprängladdning som döljs i marken eller vattnet för att explodera vid beröring, elektrisk impuls eller dylikt; gå på en mina (bildlig betydelse) misslyckas rejält || -n; minor

Synonym till Mina?


1. sprängladdning, bomb, landmina, trampmina, sjömina; gå på en mina råka illa ut
2. (åld.) gruvgång, schakt


Läs mer om "Mina" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kitslig, Ladino, Sufisk, Flaga, Regleringsbrev, Flygare, Angiom