Vad betyder Miljonprogrammet?

Det så kallade miljonprogrammet är den vardagliga benämningen på den del av rekordårens bostadsbyggande i Sverige som skedde mellan 1965 och 1975. Det reviderade sociala reformprogrammet samlat program för samhällets bostads- och markpolitik antaget på socialdemokraternas partikongress 1964 är det program som åsyftas. == Bostadsbristen == Bostadspolitiken debatterades under byggtiden.. Läs vidar på Wikipedia

det projekt för att bygga en miljon nya bostäder i Sverige som förverkligades 1965-1974

Synonym till Miljonprogrammet?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Elittrupp, Ritning, Spegelblank, Pretorian, Hitre, Borsta, Skrymsla