Vad betyder Militarism?

Militarism, tänkesätt och åtgärder som hör samman med en målsättning att ha en stark militär makt och beredvillighet att på ett aggressivt sätt använda den för att skydda eller gynna sina nationella intressen. En militaristisk världsåskådning involverar inte sällan glorifiering av militären och militära medel och bruk därav utanför de traditionella ramarna för en nationell fö.. Läs vidar på Wikipedia

starkt hävdande av militära intressen || -en

Synonym till Militarism?

preusseri, militärvälde, sabelskrammel


Läs mer om "Militarism" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kiv, Portugisiska, Snabbprotokoll, Osteria, Indignerad, Apart, Vurm