Vad betyder Mild?

inte kall, hård eller sträng: en mild vinter, milda färger, en mild dom; milt uttryckt minst sagt; till den milda gradkolossalt; du milde! Gud bevare oss! || milt; -are

Synonym till Mild?


1. behaglig, angenäm, len, mjuk, skön, skonsam; svag, lätt; ljum, varm
2. försynt, hänsynsfull, mänsklig, vänlig, rar, blid, god, försonlig, huld, barmhärtig, human
Motsatsen till Mild


1. gräll, skarp; stark; kall
2. sträng, hård


Slumpvalda ord:

Schackdrag, Kajka, Tritium, Utge, Astronom, Interaktion, Diagonalslag