Vad betyder Mikroklimat?

Med mikroklimat menas klimatet inom ett mycket begränsat område (ca 1 millimeter till meternivå), där mikroklimatet kan skilja sig radikalt från omgivningen. Skillnaderna kan bero på landskapets småskaliga utformning, markvattenhalten och vegetationens utformning, som båda ger upphov till variationer i strålningsbalans och frostlänthet. Mikroklimatet har stor inverkan på både vegetatio.. Läs vidar på Wikipedia

klimatet inom mycket små områden och nära marken

Synonym till Mikroklimat?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Styvnad, Uppmaningsform, Klubba, Kors, Dissimulation, Labba, Oblodig