Vad betyder Metrik?

Metrik kan avse: Metrik (vers) – inom litteraturvetenskapen det teoretiska studiet av meter, det vill säga prosodiska Metrik (matematik) – en mängd X tillsammans med en avståndsfunktion.. Läs vidar på Wikipedia

läran om versens (o. musikens) rytmiska byggnad (i takter med mera) || -en; -er

Synonym till Metrik?

verslära, rytmik


Läs mer om "Metrik" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Hugsvala, Utvecklingsfond, Opinionsinstitut, Eokambrium, Uppdriven, Storrysk, Innehava