Vad betyder Metonymisk?

Se metonymi

Synonym till Metonymisk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Innefattar, Smutsgris, Harmonika, Safari, Agenturarrende, Sink, Rikligen