Vad betyder Metodist?

anhängare av metodismen, medlem i ett metodistsamfund || -en; -er

Synonym till Metodist?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Alimentation, Stuv, Avogt, Ansenlig, Rapping, Sydfrukt, Pleonasm