Vad betyder Metodik?

Metodik, metoder och tillvägagångssätt i diverse verksamheter. Ett område där begreppet används flitigt är inom forskningen där metodik är en analys av diverse pedagogiska metoder för utlärning. Vanligtvis förknippas metodiken med undervisningsväsendet där läran om metodik kopplas till didaktiken. Inom didaktiken ingår frågorna: Vad ska läras ut? Vilket ämne och vilka delar av .. Läs vidar på Wikipedia

läran om metoder; min metodik inom ... mina metoder || -en

Synonym till Metodik?

uppsättning metoder, metoder, planmässighet, system, uppläggning, strategi, princip; metodlära, metodologi


Läs mer om "Metodik" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Civilisera, Intensifierad, Patriark, Livsvillkor, Campingplats, Visum, Abborre