Vad betyder Meteorit?

Meteoriter eller meteorstenar är fasta kroppar av utomjordiskt ursprung som förbränns och eventuellt splittrats i jordens atmosfär och sedan kan nå jordens yta. Så länge föremålet befinner sig ute i rymden kallas det för en meteoroid. Då den tränger in i jordens atmosfär bromsas den av luftmotstånd och friktion och ett ljussken bildas som kallas en meteor eller ett stjärnfall. Förs.. Läs vidar på Wikipedia

meteorsten meteor som nått jordytan utan att helt ha förgasats || -en; -er

Synonym till Meteorit?

meteor som nått jordytan, meteorsten, meteorstycke


Läs mer om "Meteorit" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Annars, Skjuta, Dinka, Martingal, Paranoid, Gravkammare, Bussbefordran