Vad betyder Metalloid?

Termen metalloid (av metall och grek. -eidés -liknande) användes allra först som beteckning på alkali- och jordartsmetaller, innan man riktigt var ense om dessa var verkliga metaller eller ej. Jöns Jacob Berzelius började emellertid redan 1811 använda begreppet för ämnen som inte är metaller, det vill säga det vi idag normalt kallar icke-metaller, och detta kom att bli den vedertagna (s.. Läs vidar på Wikipedia

(äldre ord för) halvmetall (ursprungligen om icke-metall) || -en; -er

Synonym till Metalloid?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Gulfstaterna, Vandel, Fullproppa, Testare, Kompression, Trumfa, Parfait