Vad betyder Metafysik?

Metafysik är den gren inom filosofin som behandlar frågan om verklighetens grundläggande natur och försöker göra rationella utsagor om fundamentala drag hos allt varande. Metafysik handlar om sådant som vi inte kan uppfatta med våra sinnen, som finns bortom det fysiska, men detta är inte en tillräcklig definition. Från att ursprungligen ha varit ett mer väldefinierat ämne - som kan s.. Läs vidar på Wikipedia

läran om tingens och tillvarons innersta väsen, om en antagen 'sann' verklighet (till skillnad från den vi omedelbart upplever) || -en

Synonym till Metafysik?

idealism


Läs mer om "Metafysik" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kolli, Cession, Kreatin, Konklusion, Konstruktiv, Blot, Stimulerande