Vad betyder Merkantilism?

Merkantilism (av latin mercari, idka handel) är en samlande beteckning på ekonomiska idéer vars gemensamma drag är att välstånd bygger på ackumulation av ekonomiska tillgångar. Detta sker främst genom att upprätthålla ett överskott i utrikeshandeln, vilket möjliggör en ackumulation av ädla metaller. Merkantilism var den ledande ekonomiska teorin i Europa från tidigmodern tid på 15.. Läs vidar på Wikipedia

merkantilsystemet (historisk term) ekonomisk åskådning som tillämpades i Europa under 1500-1700-talen, innebar statsreglering av näringslivet, begränsningar i importen och strävan efter positiv handelsbalans || -en

Synonym till Merkantilism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Bygd, Entresol, Fartfyllt, Destruktiv, Aventurin, Bevis, Floskler