Vad betyder Meritokrati?

Meritokrati (av latinets meritus, förtjänst, och kratein, styre) är en rörelse, ideologi eller statsskick som syftar till att en individs sociala status och lön ska bygga på vad denne åstadkommer i samhället. Kunskaper, meriter, skickligheter och färdigheter bestämmer i meritokratin en individs möjlighet till socialt och politiskt avancemang, i stället för till exempel socialt ursprun.. Läs vidar på Wikipedia

samhällstyp där de största begåvningarna med den bästa utbildningen har det största inflytandet || -n; -er

Synonym till Meritokrati?

elitsamhälle


Läs mer om "Meritokrati" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Duska, Sykomor, Backhoppning, Hejsan, Fastlag, Set, Fursteson