Vad betyder Meridian?

En meridian är en storcirkel genom de geografiska polerna på jorden. Utgångsmeridianen för räkning av longitud (längdgrader) är sedan år 1884 i allmänhet nollmeridianen genom observatoriet i Greenwich i södra London. Noga räknat är det belägenheten för huvudaxeln i det stora teleskopet. På det viset får man en referens vid astronomiska bestämningar. Ordet meridian härrör från d.. Läs vidar på Wikipedia

linje på jordytan som tänks gå genom nord- och sydpolen och en viss plats, längdgrad (jämför longitud) || -en; -er

Synonym till Meridian?

längdgrad, longitud, middagslinje


Läs mer om "Meridian" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Teknokrati, Slida, Uppta, Pock, Ryska, Biocid, Naturhistoria