Vad betyder Mentorskap?

Mentorskap går ut på att en mentor ansvarar för en adepts personliga utveckling på ett eller annat sätt, oftast i samband med att någon särskild lärdom delges. Mentorns roll kan ta sig många olika uttryck, och utövas med allt från lösa tyglar och en demokratisk stämning till mycket fasta ramar och förhållningsregler för adepten, vilket ofta blir en fråga om lokala kulturella sedv.. Läs vidar på Wikipedia

det att fungera som mentor (i arbetslivet) || -et

Synonym till Mentorskap?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Extremist, Skalbagge, Ordsamling, Kind, Takstol, Karess, Nordost