Vad betyder Mental?

Mental kan avse: Mental (TV-serie) – en spansktalande TV-serie producerad av Fox för Latin America, Europe and Asia Känsla – en psykisk reaktion på något som föregått Medvetande – Medvetandefilosofi – en gren av filosofin som studerar medvetandets natur Tänkande – de medvetna processer som ständigt pågår i människans psyke Psyke – en sammanfattande benämning som betecknar e.. Läs vidar på Wikipedia

själslig, psykisk, tankemässig || -t

Synonym till Mental?

psykisk, själslig, andlig, sinnes-, inre, intellektuell, förståndsmässig
Motsatsen till Mental

fysisk


Läs mer om "Mental" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Galla, Designelement, Lacertid, Snarare, Runkning, Ytaktiv, Adoptant