Vad betyder Menstruation?

Menstruation, mens, är den månatliga fas på ca 3-7 dagar i menstruationscykeln som innebär blödningar från livmoderslemhinnan hos fertila kvinnor. Blödningens mängd och varaktighet kan variera från en månatlig cykel till en annan. == Menarche == Vid födseln har flickor omkring 400 000 anlag för ägg i äggstockarna, och dessa börjar mogna under puberteten, då även den första ägg.. Läs vidar på Wikipedia

månatlig blödning från livmodern, reglering || -en; -er

Synonym till Menstruation?

månatlig blödning, månadsreglering, månadsrening, mens, monta, månta


Läs mer om "Menstruation" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Extrapappa, Endogam, Burschikos, Presidentstyre, Apparatur, Arkitektur, Underdrift