Vad betyder Mensjevik?

Mensjeviker, även kallade Minimalister, kallades högerflygeln inom Rysslands socialdemokratiska arbetareparti efter partisplittringen 1903. Mensjevikerna förespråkade, till skillnad från de revolutionära bolsjevikerna, att arbetarklassen genom sitt numerära överläge skulle ta makten i ett parlamentariskt system. Dessa motsatte sig på partikongressen i London 1903 Lenin-fraktionens maxima.. Läs vidar på Wikipedia

(historisk term) anhängare av en minoritetsgren inom den ryska socialdemokratin (= kommunismen), bildad 1903 (motsats: bolsjevik) || -en; -er

Synonym till Mensjevik?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Schavottera, Massmord, Berggrund, Neka, Emittera, Tripod, Janusansikte