Vad betyder Mendelsk?

som avser Gregor Mendel och hans ärftlighetslära || -t

Synonym till Mendelsk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Slaggig, Skelettpelare, Radiofysik, Sessa, Skrymtaktig, Monopolisera, Ungdomshem