Vad betyder Memorial?

Memorial (ryska: Мемориал) är en internationell människorättsorganisation som verkar i ett antal före detta Sovjetstater. Organisationens verksamhet är framförallt inriktad på forskning kring och publicering av material om Sovjetunionens totalitäristiska historia, samt att övervaka mänskliga rättigheter i dagens Ryssalnd och före detta sovjetstater. Memorial grundades officiell.. Läs vidar på Wikipedia

skrivelse med redogörelse eller förslag i ett visst ärende, till eller från en myndighet; betänkande som avgivits på eget initiativ av ett riksdagsutskott || -et; pl. =, best. pl. -en(i bokföring) en journal där alla affärstransaktioner införs i tidsföljd || -en; -er

Synonym till Memorial?


1. betänkande, utlåtande, yttrande
2. affärsdagbok, journal


Läs mer om "Memorial" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Friad, Smilande, Utdunsta, Hypermodern, Tvillingar, Definitivt, Hagalen