Vad betyder Melodram?

Melodram (från franskans mélodrame, av grekiskans melos, sång och drama, skådespel) avser i första hand en folklig talteatergenre som uppstod i Frankrike på 1790-talet och som kännetecknas av dramatiskt utspel med överdrivna gester och mimik, samt ett mycket dramatiskt slut. Medan ordet "melodram" ofta används föraktfullt för att beskriva dramatik med bristfällig handling och överdriv.. Läs vidar på Wikipedia

dikt- och musikverk, avsett för uppläsning med musiksentimentalt eller rafflande skådespel || -en; -er

Synonym till Melodram?

skådespel, teaterpjäs


Läs mer om "Melodram" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pillesnopp, Giljare, Oacceptabel, Cyanobakterie, Metallkula, Tillagad, Tanda