Vad betyder Mellanting?

blandning, något mittemellan: mellanting mellan eller av något och något annat

Synonym till Mellanting?

korsning, blandning, hybrid


Slumpvalda ord:

Sluten, Grissvans, Lenn, Mezzotint, Polka, Fideikommissarie, Gryt