Vad betyder Mellanserver?

proxyserver (datateknisk term) server som förbinder två datornät

Synonym till Mellanserver?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Ointresse, Prosodisk, Partner, Hypoteksinstitut, Rese, Dedicera, Smitning