Vad betyder Mellannamn?

Mellannamn är i svensk lagstiftning en anhörigs efternamn som bärs mellan de egna förnamnen och det egna efternamnet. I namnet Anders Andersson Svensson är sålunda Andersson mellannamn. Sedan ordet hade tillkommit blev det en inte ovanlig tolkning att det skulle beteckna de förnamn som inte är tilltalsnamn (andranamn), och vardagligt uppfattas ordet kanske klart mest som att ha den betydel.. Läs vidar på Wikipedia

första ledet i ett dubbelt efternamn (räknas formellt inte till efternamnet)

Synonym till Mellannamn?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Styck, Bakgrundsfigur, Intoxikation, Biblioman, Glansdagar, Tanig, Brontosaurus