Vad betyder Mellan?

(preposition) uttrycker rums- eller tidsförhållande eller någon annan relation: mellan Malmö och Köpenhamn, mellan jul och nyår, det föll mellan 5 och 10 mm regn, konflikt mellan parterna på arbetsmarknaden

Synonym till Mellan?

emellan, bland; i förhållande till


Slumpvalda ord:

Stirrighet, Nostalgi, Malen, Futilitet, Predikstol, Politruk, Refraktor