Vad betyder Mejsla?

(be)arbeta eller hugga ut med mejsel; forma med omsorg: mejsla ut ett förslag; se även utmejslad || -de

Synonym till Mejsla?

uthugga, skära, snida; forma


Slumpvalda ord:

Consensus, Uppskuret, Majrova, Faute, Borgare, Folkmord, Verklighetstrogen