Vad betyder Mejsel?

Mejsel kan syfta på: Huggmejsel – ett handverktyg som används vid grov- och finbearbetning av metall och sten Skruvmejsel – ett verktyg för dragning av skruv.. Läs vidar på Wikipedia

eggverktyg för bearbetning av metaller, sten med mera.skruvmejsel || -n; mejslar

Synonym till Mejsel?

huggjärn; skruvmejsel


Läs mer om "Mejsel" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Rallare, Benget, Metastatisk, Picador, Otydlighet, Eskapad, Appellant