Vad betyder Megalitgrav?

Megalitgravar (av grekiska mega, stor, och lithos, sten) eller storstensgravar är en serie typer som i Sverige endast anläggs under stenåldern, från c:a 3600-2900 f.Kr., men i enstaka andra länder i Europa ända till början av bronsåldern runt 1500 f.Kr., vilket beror på att man i dessa områden även inräknar efterföljande typer av stenkammargravar som ofta var betydligt enklare än sin.. Läs vidar på Wikipedia

stenåldersgrav av stora stenblock, till exempel dös, hällkista

Synonym till Megalitgrav?

dös


Läs mer om "Megalitgrav" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Koster, Intrauterin, Schlagermusik, Notesblock, Talapparat, Barocken, Bromsmedicin