Vad betyder Medling?

Med medling avses en förhandling, som har till avsikt att lösa en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare, äkta makar eller i andra fall där två eller flera parter har motsättningar de inte själva har löst. Medlingen sker ofta under ledning av en opartisk ordförande, en medlare eller förlikningsman. Medling sker även i brott. Då mellan gärningspersonen och den brottsutsatte, altern.. Läs vidar på Wikipedia

försök att medla, utjämna motsättningarförsök att få ett avtal till stånd || -en; -ar

Synonym till Medling?

förlikning, försoning; medlande, ingripande, mellankomst; förbön


Läs mer om "Medling" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ljud, Frangulabark, Teleskop, Butylalkohol, Pinsamma, Korsettera, Bildskriftstecken