Vad betyder Medlem?

En medlem är en person som tillhör en viss grupp och ordet används oftast för personer som är formellt anslutna till en förening. Medlemskapet innebär både rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen. Inte minst har en ordinarie medlem rösträtt på årsmötet och blir valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen. I den svenska folkrörelsetraditionen tillmäts medlemskapet ett .. Läs vidar på Wikipedia

person som tillhör viss sammanslutning eller grupp osv.: medlem av en familj; jämför ledamot || -men; -mar

Synonym till Medlem?

ledamot, ansluten, representant, intressent, deltagare


Läs mer om "Medlem" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Budgivning, Roterande, Kollabera, Makulatur, Martera, Yttring, Kackalorum