Vad betyder Medium?

Substantivet medium, plural medier och i vissa fall media, förekommer i olika kontexter med i princip samma innebörd. Fristående eller sammansatt anger det att finns något i mitten, eller i, det som det syftas på. Det kan vara information som passerar via, eller uppehåller sig i, en person, en metod eller anordning som själv befinner sig centralt, ungefär i mitten, i en informationskedja. .. Läs vidar på Wikipedia

mitt (se även medio); medeltal, till exempel aritmetiskt medium = summan av två eller flera storheter, dividerad med deras antal medel, 'kanal' för meddelande (se även massmedium)en som förmedlar; spiritistiskt medium person som säger sig kunnakontakt med andevärlden (term i fysiken) omgivande ämne || mediet; medier äv. media (i bet. 3 endast medier), best. pl. medierna äv. media
blodig och genomstekt, à point || oböjl.

Hur uttalas medium?


  [mi:dium]

  Synonym till Medium?


  1. mittersta del, mitt
  2. medelvärde, medeltal, genomsnitt; mellanstorlek, medelstorlek
  3. ämne, substans, omgivning, element
  4. medel, kanal, organ, bärare, verktyg; informationsmedel, informationskanal
  5. spiritist, andeskådare, klärvoajant


  Läs mer om "Medium" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Sammelsurium, Dagbok, Regim, Sensationspress, Gabardin, Purgering, Exkommunicera